Menu

O Konkursie

Konkurs zespołowego tworzenia gier komputerowych został przeprowadzony po raz pierwszy w 2008 roku w Instytucie Informatyki Wydziału FTIMS Politechniki Łódzkiej.  W konkursie mogą  brać udział wszystkie osoby, które zapisały się przynajmniej na jeden z  kluczowych przedmiotów, który swym zakresem merytorycznym obejmował tematykę tworzenia gier komputerowych (Programowanie silnika gier, Programowanie gier komputerowych, Programowanie kart graficznych i konsol, Technologie symulacji komputerowych , Rendering Czasu Rzeczywistego i Zarządzanie projektami programistycznymi). Przedmioty te są obowiązkowe dla specjalności Technologie Gier i Symulacji Komputerowych zaś fakultatywne dla pozostałych. W tym miejscu warto podkreślić, że specjalność Technologie gier i symulacji komputerowych jest najstarszą specjalnością tego typu w kraju i obchodzi w tym roku 12 rocznicę swego powstania, a jej absolwenci zasilają od dziewięciu lat grono docenianych specjalistów przemysłu gier komputerowych w całym kraju. Rozwojowi studentów sprzyja realizowany w Instytucie Informatyki Politechniki Łódzkiej cykl kształcenia, który obejmuje kolejne przedmioty związane z tworzeniem i udoskonalaniem gier komputerowych (Produkcja i wprowadzanie oprogramowania na rynek, Programowanie gier sieciowych, Programowanie dźwięku, Projekt specjalistyczny - IMAGINE CUP). 

 Tym samym Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej jako jeden z niewielu w kraju wdrożył nową formę kształcenia zorientowaną na projekt (ang. project based learning) połączoną z motywowaniem studentów za pomocą konkursu. J.M. Rektor Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki docenił opisywaną inicjatywę i ufundował nagrodę w postaci pucharu dla zwycięzcy rywalizacji.

Media

Spot reklamowy
Powrót na górę