Menu

Publikacja pokonferencyjna

Propozycje referatów należy zgłaszać w formie 2 stronicowego streszczenia według wytycznych zamieszczonych na stronie konferencji (http://gry.it.p.lodz.pl/cgi) - formatka monografii pokonferencyjnej. Wszystkie zaakceptowane referaty zostaną zakwalifikowane do prezentacji ustnej bądź sesji posterowej.  Wystąpienie/poster można przygotować w języku polskim lub angielskim. W terminie do 2 miesięcy po zakończeniu konferencji, organizatorzy czekają na pełne wersje artykułów w języku angielskim. Rozszerzone wersje wybranych artykułów po uzyskaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane w czasopismach

- Machine Graphics & Vision

- Journal of Applied Computer Science

Pozostałe artykuły, po otrzymaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane w Monografii pokonferencyjnej. Formatka publikacji dostępna jest tutaj

Referaty należy zgłaszać przez stronę: https://easychair.org/conferences/?conf=cgi20180

 

Więcej w tej kategorii: « Obszar tematyczny Daty i płatności »
Powrót na górę