Menu

Daty i płatności

Udział w konferencji jest bezpłatny, jak również wydanie pokonferencyjnej monografii będzie zwolnione z opłat.

Harmonogram:

UWAGA. Data zgłoszenia referatu została przełożona na 20 czerwca 2017, data zakwalifikowania referatu do 25 czerwca 2017.  

1 czerwiec 2017 Rejestracja uczestników
20 czerwiec 2017  Przesłanie tematu prezentacji i jej abstraktu oraz krótkiej charakterystyki prelegenta
25 czerwiec 2017 Zakwalifikowanie referatu do sesji posterowej lub ustnej prezentacji
29 - 30  czerwiec 2017 Konferencja Conference on Games Innovations
30 sierpień 2017 przesłanie rozszerzonej wersji referatu w języku angielskim
15 październik 2017  zakwalifikowanie referatu do publikacji

 

  
Powrót na górę