Menu

Daty i płatności

Udział w konferencji jest bezpłatny, jak również wydanie pokonferencyjnej monografii będzie zwolnione z opłat.

Harmonogram:

14 czerwiec 2018 Rejestracja uczestników
20 czerwiec 2018 

Zgłoszenie tematu prezentacji
i 2 stronicowego abstraktu oraz
krótkiej charakterystyki prelegenta

25 czerwiec 2018

Zakwalifikowanie wystapienia
do sesji posterowej lub ustnej prezentacji

28 - 29  czerwiec 2018 Konferencja Conference on Games Innovations

 

  
Powrót na górę